۲ برنامه‌ شبکه سلامت برای ناشنوایان شنیدنی شد – اخبار سینمای ایران و جهان

همچنین شبکه سلامت مجموعه مستندهای «بازی‌های ذهن»، «از دکتر بپرس»، «شروع زندگی»، «ذهن پویا»، «تغذیه سالم» و … از سال ۱۳۹۸ با زیرنویس و ویژه ناشنوایان در حوزه سلامت تهیه کرده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140624/%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

برنامه «مادر کودک» شنبه تا پنجشنبه ساعت ۹ صبح به صورت زنده از شبکه سلامت روی آنتن می رود و بر محور سلامت مادران و فرزندانشان با متخصصان گفتگو می‌کند.

برنامه «ضربان» نیز شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶ در مورد بیماری‌های شایع در جوامع با متخصصان به گفتگو می‌نشیند.

به گزارش سینماپرس، شبکه سلامت برای بهره‌مندی ناشنوایان از برنامه‌های سلامت محور در برنامه‌های «مادر کودک» و «ضربان» از رابط ناشنوایان استفاده می کند.

سینماپرس: شبکه سلامت برای بهره‌مندی ناشنوایان از برنامه‌ها در «مادر کودک» و «ضربان» از رابط ناشنوایان استفاده کرده‌ است.