۲۰ دی ماه به عنوان «روز ملی قناد» در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود؟! – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: رئیس اتحادیه صنف قنادان اعلام کرد: ۲۰ دی ماه هر سال به عنوان گرامیداشت «روز ملی قناد» انتخاب و بزودی در تقویم رسمی کشور نیز ثبت خواهد شد.

به گزارش سینماپرس، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران، روز ۲۰ دی ماه از امسال به عنوان روز ملی قناد نامگذاری شد.

علی بهره‌مند با ذکر مطلب فوق گفت: بعد از سالها پیگیری و به بهانه ارج نهادن به صنف شریف و زحمتکش قناد، روز ۲۰ دی ماه سالجاری اولین گرامیداشت این روز تعیین شد و قرار است با همکاری و مساعدت شورای فرهنگ عمومی کشور، در آینده ای نزدیک روز قناد به تقویم رسمی نیز اضافه شود.

رئیس اتحادیه قنادان در ادامه، از دکتر سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و همچنین دکتر سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی (ساترا) در به ثمر نشستن هرچه بهتر این روز، تشکر و قدردانی کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/143127/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF