کیفیت انیمیشن‌ها متوسط است و علت اصلی آن عدم «جریان سازی فرهنگی» است! – اخبار سینمای ایران و جهان

رئیس هیات داوران پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در پاسخ به این پرسش که کیفیت انیمیشن های تولیدی در این دوره از جشنواره را چطور دیده است، بیان کرد: کیفیت انیمیشن ها متوسط است و علت اصلی آن عدم جریان سازی فرهنگی است؛ این که هرکسی از روی علاقه فیلمی را ساخته است و یا برخی ارگان ها هم به همین شکل آثاری را تولید کرده اند بدون این که جریان سازی فرهنگی ای روی داده باشد.

رئیس هیات داوران پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد ادامه داد: موضوعی که در همه جشنواره ها هست اما این که بگویم این جشنواره خیلی خوب یا بسیار ضعیف است این گونه نیست.

به گزارش سینماپرس، شفیع آقامحمدیان در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش کیفیت پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را چگونه می‌بیند، بیان کرد: فیلم هایی که هیئت انتخاب برای بخش داوری برای ما فرستاده است قابل تامل است؛ بر این اساس هم آثار خوب و هم آثار ضعیف داریم.

وی افزود: به همین دلیل به رغم این که در حوزه انیمیشن برخی از هنرمندان معتبر را داریم کیفیت این آثار و محتوای همه آثار این دوره از جشنواره قابل تامل هستند.

وی افزود: این جشنواره به دلیل کرونا مدتی تعطیل بوده و قطعا این تعطیلی بر آن اثرگذاشته است و برای رسیدن به شرایط ایدئال باید اتفاقاتی در آن رقم بخورد و مسئولان امر به این نتیجه رسیده اند که باید در قسمت هایی بازنگری صورت گیرد.

وی توضیح داد: بر این اساس باید خط مشی ای برای درس خواندن و پیشرفت های علمی به دانش آموزان ترسیم شود، نوع برخورد خانواده ها با دانش آموزان، نوع برخورد دانش آموزان با خانواده و نوع برخورد هردوی اینها با جامعه بخش هایی است که باید در تولیدات جشنواره فیلم رشد و در راستای تغییر در سیاست های فرهنگی ملحوظ نظر قرار گیرند.

آقامحمدیان در توضیح این مطلب که بازنگری در کدام حوزه ها مورد نیاز و نظر است، گفت: سیاست پرورشی دانش آموزان و سیاست فرهنگی آموزش و پروش از جمله مواردی است که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

سینماپرس: رئیس هیات داوران پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد، گفت: سیاست پرورشی دانش‌آموزان و سیاست فرهنگی آموزش و پروش از جمله مواردی است که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر این اساس سیاست آموزشی دانش آموزان باید به این جهت حرکت کند که آنان به جای صرفا حفظ کردن برخی مطالب آموزش ببینند که چگونه در جامعه زندگی کنند و اینها مصادیق سیاست های فرهنگی کلی هستند.

پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد هفتم آذر آغاز شده و مراسم اختتامیه آن یکشنبه سیزدهم آذر از ساعت ۱۸ در سینما فلسطین برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142566/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C