کیفیت انیمیشن‌ها متوسط است و علت اصلی آن عدم «جریان سازی فرهنگی» است! – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: رئیس هیات داوران پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد، گفت: سیاست پرورشی دانش‌آموزان و سیاست فرهنگی آموزش و پروش از جمله مواردی است که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

به گزارش سینماپرس، شفیع آقامحمدیان در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش کیفیت پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را چگونه می‌بیند، بیان کرد: فیلم هایی که هیئت انتخاب برای بخش داوری برای ما فرستاده است قابل تامل است؛ بر این اساس هم آثار خوب و هم آثار ضعیف داریم.

رئیس هیات داوران پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد ادامه داد: موضوعی که در همه جشنواره ها هست اما این که بگویم این جشنواره خیلی خوب یا بسیار ضعیف است این گونه نیست.

وی افزود: این جشنواره به دلیل کرونا مدتی تعطیل بوده و قطعا این تعطیلی بر آن اثرگذاشته است و برای رسیدن به شرایط ایدئال باید اتفاقاتی در آن رقم بخورد و مسئولان امر به این نتیجه رسیده اند که باید در قسمت هایی بازنگری صورت گیرد.

آقامحمدیان در توضیح این مطلب که بازنگری در کدام حوزه ها مورد نیاز و نظر است، گفت: سیاست پرورشی دانش آموزان و سیاست فرهنگی آموزش و پروش از جمله مواردی است که باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

وی توضیح داد: بر این اساس باید خط مشی ای برای درس خواندن و پیشرفت های علمی به دانش آموزان ترسیم شود، نوع برخورد خانواده ها با دانش آموزان، نوع برخورد دانش آموزان با خانواده و نوع برخورد هردوی اینها با جامعه بخش هایی است که باید در تولیدات جشنواره فیلم رشد و در راستای تغییر در سیاست های فرهنگی ملحوظ نظر قرار گیرند.

وی تاکید کرد: بر این اساس سیاست آموزشی دانش آموزان باید به این جهت حرکت کند که آنان به جای صرفا حفظ کردن برخی مطالب آموزش ببینند که چگونه در جامعه زندگی کنند و اینها مصادیق سیاست های فرهنگی کلی هستند.

رئیس هیات داوران پنجاه و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در پاسخ به این پرسش که کیفیت انیمیشن های تولیدی در این دوره از جشنواره را چطور دیده است، بیان کرد: کیفیت انیمیشن ها متوسط است و علت اصلی آن عدم جریان سازی فرهنگی است؛ این که هرکسی از روی علاقه فیلمی را ساخته است و یا برخی ارگان ها هم به همین شکل آثاری را تولید کرده اند بدون این که جریان سازی فرهنگی ای روی داده باشد.

وی افزود: به همین دلیل به رغم این که در حوزه انیمیشن برخی از هنرمندان معتبر را داریم کیفیت این آثار و محتوای همه آثار این دوره از جشنواره قابل تامل هستند.

پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد هفتم آذر آغاز شده و مراسم اختتامیه آن یکشنبه سیزدهم آذر از ساعت ۱۸ در سینما فلسطین برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142566/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C