«کامران نجف‌زاده» رسما با دوران خبرنگاری‌اش خدا حافظی کرد – اخبار سینمای ایران و جهان

این برنامه که نام اولیه‌اش «اتاق مخفی» است گفت‌وگومحور خواهد بود و محوریت سرگرم‌کننده دارد. همان‌گونه که نجف‌زاده در برنامه سال تحویل شبکه نسیم به این نکته اشاره کرده بود ظاهرا دوران خبرنگاری برای او تمام شده است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144540/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AFبه گزارش سینماپرس، پیگیری‌ها نشان می‌دهد پیش‌تولید برنامه کامران نجف‌زاده آغاز شده و اگر مراحل آماده‌سازی درست پیش برود از اوایل فصل تابستان و شاید هم زودتر پخش خود را در شبکه نسیم آغاز کند.

سینماپرس: پیگیری‌ها نشان می‌دهد کامران نجف‌زاده با پایان دوران خبرنگاری‌اش با برنامه «اتاق مخفی» از اوایل تابستان به تلویزیون خواهد آمد.