پاک سیما: وضعیت برخی سینماگران از کارگران ساختمانی بدتر است/ مدیران خانه سینما و سازمان سینمایی باید به اهالی سینما کمک های مادی و معیشتی برسانند – اخبار سینمای ایران و جهان

پاک سیما در پاسخ به این پرسش که به عقیده شما آیا کمک مادی و معیشتی مستقیم به اهالی سینما جزو وظایف خانه سینما و سایر دستگاه های دیگر نظیر سازمان سینمایی است یا خیر اظهار داشت: مدیران خانه سینما و سازمان سینمایی باید به اهالی سینما کمک های مادی و معیشتی برسانند؛ آن ها می توانند به راحتی با دیگر نهادها و دستگاه ها وارد مذاکره و تعامل شوند و از آن ها برای اهالی سینمای کشور که مدت ها است در بیکاری به سر می برند کمک دریافت کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که خانه سینما هم عنوان نهاد صنفی دارد ما متوقع هستیم که همین کار را با اهالی سینما انجام داده و شرایط کار را برای آن ها تسهیل کند. خانه سینما باید از سال ها قبل فکری برای تأسیس صندوق بیمه بیکاری و تأمین امنیت شغلی سینماگران می کرد اما این کارها هیچ وقت به سرانجام نرسید.

مدیر فیلمبرداری فیلم های سینمایی «خداحافظ رفیق» و «دوشیزه» در پایان این گفتگو افزود: این اتفاق بسیار تلخ است که بسیاری از اهالی سینما که به سن بازنشستگی رسیده ودیگر توان کار کردن ندارند این روزها خجالت زده خانواده های شان هستند و نمی دانند باید برای تأمین معاش خود چه کنند؛ بدیهی است که مدیران سینمایی و دست اندرکاران خانه سینما باید تدبیری عاجل برای رفع بحران مادی و معیشتی از زندگی این افراد داشته باشند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144551/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

این سینماگر تأکید کرد: گاهی یک مسکن می تواند یک درد طولانی را تسکین دهد، این مسکن شاید برای یک سینماگر بتواند یک احوال پرسی ساده باشد که متأسفانه برخی مدیران از همین کار هم دریغ می کنند؛ هنرمند نباید احساس پوچی کند اما ما گاهی اوقات از لحاظ روحی بسیار اذیت می شویم و آزار می بینیم. برای بسیاری از اهالی سینما به ویژه کسانی که در تیم های فنی هستند وضعیت وخیم تر هم هست و آن ها زجر بیشتری می کشند و شرایط بدتری دارند.

سینماپرس: محمدتقی پاک سیما فیلمبردار پیشکسوت سینما گفت: وضعیت برخی سینماگران از کارگران ساختمانی بدتر است! کارگران ساختمانی سر یک گذر می ایستند تا شاید کاری به آن ها پیشنهاد شود و سر کار بروند و لقمه نانی تهیه کنند اما گذر ما کجاست؟

مدیر فیلمبرداری فیلم های سینمایی «آسمان هشتم» و «آخرین شناسایی» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: هر نهاد صنفی و اتحادیه ای وظیفه اش این است که شرایط کار را برای اعضای خود تسهیل کند. اتحادیه ها موظفند از حقوق اعضای شان به هر شکل صیانت کنند، آن ها را حمایت کنند و امنیت شغلی و آسایش و رفاه برایشان فراهم آورند.