وزیر ارشاد: در هر منطقه دبیرخانه ناحیه‌ای تشکیل می‌شود! – اخبار سینمای ایران و جهان

محمد مهدی اسماعیلی ذر ادامه تأکید کرد: از سال آینده جشنواره موسیقی نواحی به‌صورت منطقه‌ای و در نواحی مختلف به‌صورت هم‌زمان برگزار خواهد شد. در ۶ ناحیۀ کشور پیش‌بینی شده است که جشنواره را برگزار کنیم که یکی از این نواحی گرگان است. دبیرخانه دائمی دیگر به‌مفهوم قبلی نخواهیم داشت؛ بلکه در هر منطقه دبیرخانه ناحیه‌ای تشکیل می‌شود و مدیریت اصلی در اختیار معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

به گزارش سینماپرس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سرنوشت میزبانی جشنواره موسیقی نواحی گفت: ما امسال به‌دلیل مشکلی که در کرمان پدید آمده بود و دوستان نتوانستند جشنواره را میزبانی کنند، میزبانی جشنواره را از کرمان به گرگان منتقل کردیم.

سینماپرس: محمدمهدی اسماعیلی از برچیده شدن دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی و برگزاری این رویداد به‌صورت منطقه‌ای در ۶ نقطه کشور خبر داد.

وی افزود: دبیرخانه دائمی دیگر به‌مفهوم قبلی نخواهیم داشت؛ بلکه در هر منطقه دبیرخانه ناحیه‌ای تشکیل می‌شود و مدیریت اصلی در اختیار معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
براساس صحبت‌های محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌نظر می‌رسد که جشنواره موسیقی نواحی از سال آینده به‌شیوه‌ای متفاوت‌تر برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142549/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF