والی زاده: سینما یعنی فرهنگ سازی برای خانواده اما متأسفانه سال ها است چنین رویکردی را در آثار سینمایی شاهد نیستیم! – اخبار سینمای ایران و جهان

دوبلور فیلم سینمایی «پدر خوانده» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: سینمایی الآن که اصلاً معلوم نیست چه چیزی هست و چه هدفی را دنبال می کند و در پی آن است تا کدامین بخش جامعه را به سمت خود جذب کند!

این هنرمند سپس با بیان اینکه فرهنگ سازی و توجه به مسأله مهم تحکیم بنیان خانواده جزو اهداف اصلی سینما و تلویزیون است تصریح کرد: متأسفانه آنچه از شواهد برمی آید نشان از آن دارد که دست اندرکاران این رسانه ها این اهداف مهم را فراموش کرده اند! به ویژه تلویزیون باید توجه بیشتری به فرهنگ سازی و نزدیک تر کردن اعضای خانواده با یکدیگر داشته باشد چرا که رسانه ای فراگیر و در دسترس عموم مردم است اما متأسفانه تولیدات این رسانه نیز آنطور که باید توجهی به مقوله مهم فرهنگ سازی و آیین و سنن ملی ندارد.

وی ادامه داد: سینما باید به عنوان یک رسانه مهم و یک ابزاری که می تواند موجبات تفریح و سرگرم شدن تمامی اعضای خانواده را فراهم کند سرشار از تولیدات فرهنگ ساز باشد و به تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم و سنت ها و اعتقادات ملی توجه کند اما آنچه در تولیدات سینمایی به ویژه طی سال های اخیر شاهد هستیم کمترین نشانی از این اتفاق ندارند.

والی زاده در پایان این گفتگو افزود: شب یلدا یکی از نمادهای فرهنگ کهن و ملی ما است و به مقوله جمع کردن اعضای خانواده کنار یکدیگر توجه جدی دارد و از این رو می تواند سوژه بسیار مناسبی برای تولیدات سینمایی و تلویزیونی باشد و امیدوارم مدیران فرهنگی با دغدغه مندی به این مقوله مهم توجه کنند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142728/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84

سینماپرس: منوچهر والی زاده دوبلور پیشکسوت سینمای کشور و عضو انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم سینمای ایران در خصوص لزوم توجه به آیین و سنن ملی در سینما و تلویزیون گفت: سینما یعنی فرهنگ سازی برای خانواده اما متأسفانه سال ها است چنین رویکردی را در آثار سینمایی شاهد نیستیم! ما مردمانی با فرهنگ از کشوری صاحب فرهنگ و تمدن هستیم و باید در آثار فرهنگی و هنری مان همواره به این مقوله مهم توجه داشته باشیم اما متأسفانه سهل انگاری مدیران باعث شده یا اصولاً در سال هایی اصلاً به این مسأله مهم توجه نشود یا اینکه کمتر مورد توجه قرار بگیرد.