هیئت مدیره جدید «جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران» انتخاب شد – اخبار سینمای ایران و جهان

مهدی معمار زاده


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/145102/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8

سید ضیاء هاشمی

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره:

سید جمال ساداتیان

مهدی کرم پور

سعید سهیلی

سینماپرس: جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، در مجمع اخیر خود هیأت رئیسه تازه خود را شناخت.

سید مسعود اطیابی

عبدالله علیخانی

اعضا اصلی و علی البدل بازرسین:

مجید مطلبی

مهدی عظیمی

زینب تقوایی

پوران درخشنده

نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسین جامعه صنفی تهیه کنندگان‌ از مجموع ۲۰۷ رای مأخوذه، به شرح زیر است:

سید امیر سیدزاده