«هنر نمایش» واسطه‌ای روشن و جذاب برای به تماشا گذاشتن توان فرهنگی و پیام هنریِ مردمان هر سرزمینی به شمار می‌رود – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: وزیر فرهنگ در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های عروسکی «تهران- مبارک» گفت: هنر نمایش عروسکی، یقیناً نتیجۀ سازندۀ تفکرِ آفرینشگرانی است که با هنر متعالی و منزه خویش، عمیق ترین آموزه های معنوی و شایسته ترین و فراگیرترین پیام های انسانی را در ساده‌ترین و در عین حال رساترین شیوه به گوشِ تشنۀ مخاطب امروز می رسانند.

با امید به شکوفایی استعدادهای هنری خلاق و جذاب در این عرصه و صحنه، توفیق دستاندرکاران و حاضران این رخداد ظریف و عمیق فرهنگی و هنری را از درگاه ایزد متعال خواستارم.»


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/145818/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

در این میان، پیکره ها و عروسک ها از جهان کوچک و باصفا ولی کهنسال و پاکیزه و زیبای خود بیرون می آیند و با جانی تازه، بار سنگین باورها، آیین ‌ها و سنت‌ ها را بر دوشِ ظریف اما پرتوان خود، به بهترین وجه و صمیمی ترین امکان، به نسل های امروز و فردای این سرزمینِ فرهنگ ‌دوست انتقال می دهند.

همچنین از پنجرۀ تبادلات فرهنگی، محملی جذاب و مؤثر برای ارائۀ محتواهایی ارزشمند به میهمانان و سفرای فرهنگی سایر ملل فراهم سازند که در صحنِ «نوزدهمین جشنوارۀ بین المللی نمایش های عروسکی تهران ـ مبارک» حضور دارند.

هنر نمایش عروسکی، یقیناً نتیجۀ سازندۀ تفکرِ آفرینشگرانی است که با هنر متعالی و منزه خویش، عمیق ترین آموزه های معنوی و شایسته ترین و فراگیرترین پیام های انسانی را در ساده‌ ترین و در عین حال رساترین شیوه به گوشِ تشنۀ مخاطب امروز می رسانند.

مفاهیمی که سرشار از میراثی گران‌ بها و سرمایه ای وزین بر گسترۀ شعرها و قصه ها و مَتَل ها و مثل های انباشته در تاریخ این اقلیم است. همین نمایش های عروسکی هستند که به دلیل تنوع فرهنگی و سابقۀ مردمی خود می توانند فرصتی مغتنم و تأثیرگذار برای عرضۀ استعدادهای فردی و توانمندی های قومیِ هنرمندان این سرزمین، از نزدیک ‌ترین شهرها تا دورترین و مرزی ترین نقاط کشور، در تهران باشند.

به گزارش سینماپرس، در پیام محمدمهدی اسماعیلی به نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های عروسکی تهران- مبارک آمده است: «هنر نمایش، واسطه ای روشن و جذاب برای به تماشا گذاشتن توان فرهنگی و پیام هنریِ مردمان ِ هر سرزمینی به شمار می ‌رود، بنابراین می توان عینی ترین مؤلّفه های فرهنگی ایرانِ کهن و پیام های آیینیِ این خطۀ هنرپرور را در این گونۀ هنری، مشاهده کرد و چه فرصتی فراهم تر از جهانِ گسترده و اصیلِ نمایش های عروسکی، آن هم در زمانه ای که ساکنان این کرۀ خاکی در پس تهاجم روزافزون فردگرایی و سودپرستی، بیش از هر دوره ای به آرامش و بهجت درونی، ایمان و امید نیازمندند.