«هنر غرب» در مسیر غروب است«/سینمای مقاومت» باید منطق مقاومت را به‌زیبایی ارائه دهد – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه مقاومت برای آن است که برای همیشه تفکر امکان استیلا بر ملت‌ها را از متجاوزان بگیریم، گفت: بدون مقاومت نمی‌توان “عزیز، آزاد، امن و آرام” زندگی کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144257/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7