هنرمندان از طرف مقابل تحت فشار هستند و ما خواستیم فشار را از روی آنها برداریم/نهادهای امنیتی هیچ دخالت سلبی و ایجابی ندارند! – اخبار سینمای ایران و جهان

وی تاکید کرد: نهادهای امنیتی هیچ دخالت سلبی و ایجابی ندارند. در حوزه فرهنگ و هنر کار به صورت متمرکز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود و هیچ اجباری در کار نیست فعالیت در این حوزه که با اجبار سنخیتی ندارد بلکه هنر باید از روی ذوق و اراده افراد بوده و از درون بجوشد. ما فقط موانع را برطرف می کنیم. ما گفتیم هیچ منعی برای برگزاری برنامه‌های هنری وجود ندارد ولی حالا تلاش معاندین این است که روی هر جمله‌ای که فکر می کنند ابهام ایجاد می کند، مانور بدهند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142894/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2

به گزارش سینماپرس، محمد مهدی اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر پیگیری نهادهای امنیتی برای برگزرای برنامه‌های هنری، اظهار کرد: هنرمندان از طرف مقابل تحت فشار هستند و ما خواستیم فشار را از روی آنها برداریم. از من پرسیدند آیا نهادهای امنیت مانع برگزاری این برنامه های فرهنگی هستند که من گفتم نه آنها مثل سایر بخش ها مشوق و پیگیر آغاز برنامه‌ها هستند.

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نهادهای امنیتی مثل سایر بخش ها مشوق و پیگیر آغاز برنامه‌های فرهنگی و هنری هستند.