همواره این دفترچه‌ها اصلاحیه‌ای دارند و رشته‌هایی که به هر دلیل ازقلم ‌افتاده باشند پس از بررسی مجدد در اصلاحیه دفترچه وارد می‌شوند – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، محمد خزاعی با اشاره به دغدغه ها و نگرانی های پیش آمده برای علاقمندان سینما در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف رشته سینما از دفترچه کنکور گفت: با توجه به محدودیت مراکز اکادمیک سینما، این نگرانی دغدغه یی به جا بود و طی این چند روز در این زمینه تماس‌های زیادی با بنده و همکارانم در سازمان سینمایی صورت گرفت، و اقدام به موقع سازمان سنجش آرامشی برای قشر دغدغه‌مند این حوزه فراهم کرد.

در ادامه عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در این گفتگو، ضمن تشکر از رئیس سازمان سینمایی گفت: اصلاحات دفترچه کنکور سال‌جاری انجام، و رشته سینما به دفترچه اضافه شد. البته اشکال از جای دیگری بوده که با پیگیری ها رفع گردید.

سینماپرس: رئیس سازمان سینمایی در گفتگوی تلفنی با رئیس سازمان سنجش از اصلاح سریع و به موقع اشتباه حذف رشته سینما از دفترچه کنکور تشکر کرد.

وی ضمن قدردانی از اهتمام رئیس سازمان سینمایی توضیح داد: همواره این دفترچه‌ها اصلاحیه‌ای دارند و رشته‌هایی که به هر دلیل ازقلم ‌افتاده باشند پس از بررسی مجدد در اصلاحیه دفترچه وارد می‌شوند. در این راستا با اقدام به موقع سازمان سنجش، اصلاحات انجام شده و امیدواریم نگرانی اهالی سینما و متقاضیان رفع شده باشد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146775/%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84

وی گفت: داشتن سینمایی نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد و با دانش روز است که بخشی از این نیروها در دانشگاه‌ها تربیت می‌شوند.

وی با بیان اینکه سینما میراث ارزشمند چهار دهه انقلاب اسلامی و یکی از جلوه گاه های مهم فرهنگی کشور است افزود: در کشور ما سینما و فرآیند فیلم‌سازی پیشینه‌ای تاریخی دارد. در برهه کنونی نیاز به رشد آکادمیک سینما و استفاده از این ابزار بیش از پیش احساس می‌شود به این منظور باید زمینه آموزش و انتقال تجربه در این حوزه در محیط‌های دانشگاهی فراهم شود.