هدایت: فقدان مطالعه، تحقیق و پژوهش در تولیدات سینمایی به نگاه مدیریت عام در سینما و سایر حوزه های فرهنگی باز می گردد/ معنای جوانگرایی به سن و سال نیست، به فکر جوان است! – اخبار سینمای ایران و جهان

این سینماگر تأکید کرد: در سایر رشته هایی که مربوط به دانش عمومی است نیز همین اتفاق وجود دارد. بی تردید کار یک روزنامه نگار با تجربه می تواند به اندازه کار یکصد سرباز جوان باشد.

این کارگردان سینما تصریح کرد: نکته ای که بنده مایلم به مدیران فرهنگی و سینمایی گوشزد کنم این است که اگر همچنان بخواهند بدون تحقیق و پژوهش در سینما جلو بروند سقوط وحشتناکی را تجربه خواهیم کرد که به نفع هیچ یک از ما نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه تجربه ثابت کرده ما مردمی هستیم که در کارهای دیمی و سرهم بندی شده بد طولایی داریم و در این رابطه سابقه مان تاریک است! در صنایع مختلف و هنرها و… مشخص است که مطالعه و تحقیق و پژوهش چندان برایمان اهمیت نداشته! این در حالی است که سینما هنری دشوار است و با طبف وسیعی از مخاطبان روبرو است و اگر سعی دارد مخاطب را در راستای آموزش دادن و روشن کردن ذهن پیش ببرد باید و یا سوژه های دقیق را شناسایی کند نیازمند آن است که مطالعه و تحقیق و پژوهش در سرلوحه کار افراد قرار گیرد.

سینماپرس: حسن هدایت کارگردان سینما در رابطه با ضرورت مطالعه، تحقیق و پژوهش برای تولید آثار سینمایی گفت: فقدان مطالعه، تحقیق و پژوهش در تولیدات سینمایی به نگاه مدیریت عام در سینما و سایر حوزه های فرهنگی باز می گردد؛ اگر امروزه شاهد تولیدات باری به هر جهت و فکر نشده هستیم به دلیل آن است که نحوه سیاست گذاری و نگاه مدیران فرهنگی و سینمایی این چنین است و تا زمانی که مدیران به اهمیت این اتفاق پی نبرد ما شاهد همین روند در تمامی حوزه های فرهنگی و هنری کشور از جمله سینما خواهیم بود.

کارگردان فیلم های سینمایی «چشم شیطان» و «بیگانه ای در شهر» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: طبیعتاً هیچ کاری در دنیا نباید بدون تحقیق و پژوهش باشد؛ هر کاری باید با مطالعه و تحقیق باشد تا بتواند ضمن تأثیرگذاری بر مخاطب، به ماندگاری نیز برسد.

هدایت سپس با بیان اینکه ما در کشورمان چندان هنر-صنعت سینما را جدی نگرفته ایم اظهار داشت: این اتفاق در حالی است که از دیرباز تاکنون بسیاری از حکامان بزرگ جهان و کشورهای دنیا به سینما بها داده و می دهند چرا که به قدرت یک فیلم آگاه هستند؛ استالین جمله معروفی دارد که در آن می گوید: «تمام سپاه دنیا برای دشمن و سینما برای من! من در جنگ برنده می شوم.» این اتفاق نشان از آن دارد که سینما چه قدرت بزرگی است و متأسفانه ما نتوانسته ایم از این قدرت بزرگ در راستای دستیابی به منافع کلان کشورمان بهره گیری کنیم.

کارگردان فیلم های سینمایی «دلاوران کوچه دلگشا» و «پیک جنگل» متذکر شد: مطالعه و پژوهش آنقدر اهمیت دارد که خداوند متعال در قرآن کریم به قلم سوگند می خورد؛ این اتفاق نشانگر آن است که قلم که سرمنشأ هر نوع نگارش و مطالعه ای است دارای ارزش بسیار است. قسم خوردن خداوند به قلم نشان از آن دارد که نوشتن و خلق کردن چه شأن و منزلتی دارد که متأسفانه بسیاری از ما نسبت به آن ناآگاه هستیم.

هدایت در پایان این گفتگو افزود: این دیدگاه فاجعه بار باعث ایجاد مصیبت هایی در همین حوزه فرهنگ و هنر شده که باید تا فجایع بیشتری به بار نیاورده اصلاح شود. ما پیران بسیاری داریم که فکر و اندیشه شان بسیار جوان تر از افرادی است که سن و سال کمی دارند؛ باید تا دیر نشده آن ها را به کار بگیریم و فرهنگ و هنر این کشور را نجات دهیم.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142186/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87

وی در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد شدید نسبت به برداشت نادرستی که از واژه «جوانگرایی» صورت گرفته متذکر شد: معنای جوانگرایی به سن و سال نیست، به فکر جوان است! اینکه برخی می آیند و مدیران جوان و بی تجربه و کم سن و سال را به کار می گمارند و باعث می شوند آن ها راه را بیراهه روند و مضرات زیادی برای حوزه های زیرمجموعه شان بار بیاورند عبث و غلط و بیهوده است و این روش و منش باید اصلاح شود.