نظارت بر محتوای تبلیغات تجاری در همه بسترها و در سراسر کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است – اخبار سینمای ایران و جهانسینماپرس: یک مقام آگاه در وزارت ارشاد گفت: در پی انتشار تیزر تبلیغاتی یک اپلیکیشن خدماتی بر خلاف قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور در فضای مجازی، تذکر قانونی و ارجاع پرونده تخلف به مراجع نظارتی صورت گرفت.

به گزارش سینماپرس، یک مقام آگاه در وزارت ارشاد گفت: در پی انتشار تیزر تبلیغاتی یک اپلیکیشن خدماتی بر خلاف قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور در فضای مجازی، تذکر قانونی و ارجاع پرونده تخلف به مراجع نظارتی صورت گرفت.

حذف تیزر از درگاه اپلیکشن

او اضافه کرد: اپلیکشن مزبور نیز ضمن حذف تیزر از درگاه‌های رسمی انتشار، در اطلاعیه‌ی رسمی ضمن پذیرش خطای تولید و انتشار این تیزر و قبول تخلف‌های صورت گرفته، صراحتا از رویداد پیش آمده عذرخواهی کرد.

نظارت بر محتوای تبلیغات جاری اپلیکیشن ها

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر محتوای تبلیغات تجاری در همه بسترها و در سراسر کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، افزود: انتظار می رود رعایت قانون، عرف جامعه و شئونات اسلامی در تولید محتوای تبلیغاتی مد نظر همه تولیدکنندگان کالا و خدمات قرار گیرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140316/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7