نظارت بر محتوای تبلیغات تجاری در همه بسترها و در سراسر کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است – اخبار سینمای ایران و جهان

نظارت بر محتوای تبلیغات جاری اپلیکیشن ها

حذف تیزر از درگاه اپلیکشن

سینماپرس: یک مقام آگاه در وزارت ارشاد گفت: در پی انتشار تیزر تبلیغاتی یک اپلیکیشن خدماتی بر خلاف قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور در فضای مجازی، تذکر قانونی و ارجاع پرونده تخلف به مراجع نظارتی صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر محتوای تبلیغات تجاری در همه بسترها و در سراسر کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، افزود: انتظار می رود رعایت قانون، عرف جامعه و شئونات اسلامی در تولید محتوای تبلیغاتی مد نظر همه تولیدکنندگان کالا و خدمات قرار گیرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140316/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7

به گزارش سینماپرس، یک مقام آگاه در وزارت ارشاد گفت: در پی انتشار تیزر تبلیغاتی یک اپلیکیشن خدماتی بر خلاف قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور در فضای مجازی، تذکر قانونی و ارجاع پرونده تخلف به مراجع نظارتی صورت گرفت.

او اضافه کرد: اپلیکشن مزبور نیز ضمن حذف تیزر از درگاه‌های رسمی انتشار، در اطلاعیه‌ی رسمی ضمن پذیرش خطای تولید و انتشار این تیزر و قبول تخلف‌های صورت گرفته، صراحتا از رویداد پیش آمده عذرخواهی کرد.