نخبگان جامعه و پیشران‌های فرهنگی و هنری می‌بایست در آرام کردن جامعه، تصریح به مرزبندی با آشوب گران نقش مهمی را ایفا کنند – اخبار سینمای ایران و جهان

سید ضیا هاشمی متذکر شد: درعین‌حال حمایت از مردم و شنیدن مطالبات آن‌ها امر انتخابی نیست، دولت‌ها باید زمینه طرح مطالبات را بر اساس ظرفیت‌های قانون اساسی فراهم کنند، نباید اجازه بدهیم حتی دامنه مطالبات به اعتراض تبدیل شود؛ تکلیف دولت در این خصوص جای خود، مسئولیت نخبگان جامعه نیز در بهتر شنیده شدن مطالبات مردم از طرق قانونی به قوت خود باقی ست.

وی ادامه داد: ده‌ها سال که بیش از ۳۶ دستگاه دولتی و نهاد حاکمیتی مأمور به انجام وظائف مدونی در این حوزه شدند و بابت این وظائف از محل بیت‌المال تأمین مالی شده‌اند، نتیجه چه بوده؟ یا ترک فعل یا فعل بی‌اثر شده حاصل عملکرد آقایان مدیر در این حوزه است، آن‌وقت ما از نیروی انتظامی انتظار داریم یک‌تنه بار اثربخشی وظائف آن‌ها را به دوش گرفته و نتیجه هم بدهد.

سینماپرس: سید ضیا هاشمی تهیه‌کننده سینما گفت: دشمنان همچون ادوار گذشته با کمک رسانه‌های معاند و گروه‌های خراب‌کار، هنجارشکنانه در پی پیشبرد اهداف تجزیه‌طلبانه خود در سطوح مختلف است، اینجاست که به اعتقاد من، نخبگان جامعه و پیشران‌های فرهنگی و هنری می‌بایست در آرام کردن جامعه، تصریح به مرزبندی با آشوب گران نقش مهمی را ایفا کنند.

وی در رابطه این نقش مهم اهالی فرهنگ و هنر توضیح داد: این نقش، نقشی است همچون دروازه‌بانی از امنیت ملی و تمامیت ارضی که بر دوش آحاد جامعه، خاصه مراجع اجتماعی و … است.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: در آخر اینکه مسئولیت اجتماعی و تاریخی‌مان در قبال نسل‌های آینده، از دولت تا مردم، حفظ تمامیت ارضی ست و تاریخ گواه ست که مردم نجیب ایران همواره در این مسئولیت خوش درخشیده‌اند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141563/%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86

این می‌شود که امر اجتماعی در یک بستر فرهنگی بجای اثربخشی مطلوب به فرسایش روانی جامعه منجر می‌شود، نتیجه‌ای که هیچ دلسوزی حاضر به پذیرش آن نیست.

وی ادامه داد: وقتی دشمنان قسم‌خورده این مردم دهه‌هاست به طرق مختلف از تحمیل جنگ تا تحریم اقتصادی و انواع و اقسام فشارهای بین‌المللی درصدد انسداد سیاسی و ناامید کردن مردم از حکمرانی دینی هستند، بر همه‌ی ما تکلیف است تا در بزنگاه‌های آشوب و ناامنی، در کنار مردم، دولت و حاکمیت بر فصل مشترک امنیت ملی‌مان اصرار ورزیم و اجازه سوءاستفاده از مطالبات به‌حق مردم را نداده و از کیان میهن و تمامیت ارضی کشورمان مراقبت کنیم.

هاشمی تصریح کرد: اما امروز، بخشی از جامعه مدتی ست به شیوه و روش اجرای قانون اعتراض دارد؛ مطالباتی را نیز در این خصوص از مجاری مختلف مطرح کرده، فوت مهسا امینی منجر به گستردگی دامنه مطالبه در جامعه می‌شود، فعالان سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز همراه با این مطالبات به‌نقد وضع موجود می‌پردازند و بدون در نظر گرفتن شرایط احساسی جامعه بر طبل نقدهای یک‌طرفه می‌کوبند تاجایی‌که مطالبه به اعتراض تبدیل‌شده و اراده سومی که همواره در کمین امنیت ملی و آرامش این کشور بوده زمینه را مهیای ورود می‌بیند و می‌بینیم که اعتراض جای خودش رو به اغتشاش می‌دهد.

تهیه‌کننده فیلم «امیر» تأکید کرد: درعین‌حال واضح است که مطالبه و تلاش برای استیفا حقوقمان در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی ست و دولت‌ها هم بر اساس همین قوانین مکلف به شنیدن صدای مردم، تحقق خواست آن‌ها و کاهش شکاف بین دولت و مردم می‌باشند.

به گزارش سینماپرس، سید ضیا هاشمی تهیه‌کننده سینما که تهیه‌کنندگی آثاری چون امیر را بر عهده داشته و سابقه مدیریتی در حوزه سینما را نیز داراست در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اتفاقات اخیر گفت: اتفاقات بعد از فوت تلخ مهسا امینی منجر به تذکر و یادآوری نکات مهمی برای همگان شد. اینکه موضوع حجاب و ترغیب جامعه به رعایت حدود آن در منظر عمومی صرفاً با توسل به نظارت‌های انتظامی و برخوردهای تأدیبی نتیجه‌بخش نیست و دیدیم که اثر معکوس هم دارد.

هاشمی توضیح داد: تصور اینکه با تصویب قانون و بدون الزام و تکلیف سایر دستگاه‌ها برای زمینه‌سازی فرهنگی می‌توانیم امر اجتماعی را نهادینه و جامعه عمل به آن بپوشانیم خیال خامی ست که نه باروح قوانین سازگاری داشته و نه با رهنمودهای رهبری نظام در حوزه سیاست‌گذاری عمومی همخوانی دارد.

این تهیه‌کننده سینما در ادامه یادآور شد: این اراده سوم همچون ادوار گذشته با کمک رسانه‌های معاند و گروه‌های خراب‌کار، هنجارشکنانه در پی پیشبرد اهداف تجزیه‌طلبانه خود در سطوح مختلف است، اینجاست که به اعتقاد من، نخبگان جامعه و پیشران‌های فرهنگی و هنری می‌بایست در آرام کردن جامعه، تصریح به مرزبندی با آشوب گران نقش مهمی را ایفا کنند.

فراموش نکنیم مردم به‌عنوان رکن رکین در حکمرانی دینی در همه شئون نقش مهمی دارند، انسجام و وحدت و همدلی تمام سناریوهای بدخواهان را نقش بر آب می‌کند.