موسیقی محلی حافظه تاریخی ماست و باید به نسل‌های آینده منتقل شود – اخبار سینمای ایران و جهان

وزیر فرهنگ با بیان اینکه ایران فرهنگی در محدودیت مرزهای سیاسی نمی‌گنجد، گفت: رد پای موسیقی عاشیقی را به روشنی می‌توان در کشورهای ترک‌زبان همسایه مشاهده کرد. به همین دلیل است که با کشورهایی همچون آذربایجان اشتراکات فرهنگی فراوانی به ویژه در حوزه موسیقایی داریم.

وی با اشاره به احیای موسیقی عاشیقی در سال‌های اخیر و گستره وسیع آن در نقاط مختلف کشور افزود: این موسیقی اصیل که همواره مورد توجه مردم است و علاقه‌مندان از گذشته تاکنون نواهای آن را زمزمه می‌کنند، حماسه و تراژدی را در کنار هم گردآورده است.

گفتنی است، پیش از سخنان وزیر فرهنگ، اعضای هیئت مدیره خانه عاشیقلار ایران به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در زمینه رشد و گسترش این موسیقی پرداختند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/145827/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم شناساندن موسیقی محلی به نسل‌های آینده، خواستار افزایش توجه بر تقویت موسیقی‌های محلی در کشور شد.

وی با تاکید بر ضرورت پیشبرد اهداف فرهنگی با بهره‌مندی از مزیت‌های موسیقی عاشیقی، از معاون امور هنری وزارت فرهنگ خواست زمینه‌های تقویت موسیقی‌های محلی در کشور را بیش از پیش فراهم کند.

به گزارش سینماپرس، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با هیئت مدیره خانه عاشیقلار ایران با اشاره به جایگاه موسیقی محلی مناطق مختلف ایران تاکید کرد: موسیقی محلی حافظه تاریخی ماست و باید به نسل‌های آینده منتقل شود.