معرفی مدیر گروه‌های‌ اجتماعی و ادب و هنر شبکه چهار – اخبار سینمای ایران و جهان

به گزارش سینماپرس، حسین شاه مرادی مدیر شبکه چهار روز گذشته ۲۲ مرداد طی احکامی، ایمان احمدی و فرشاد عریضی را به عنوان مدیران دو گروه برنامه ساز این شبکه معرفی کرد.

در احکامی جداگانه از سوی مدیر شبکه چهار سیما، ایمان احمدی به عنوان مدیر گروه ادب و هنر و سید فرشاد عریضی به عنوان مدیر گروه اجتماعی این شبکه منصوب شدند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140625/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1سینماپرس: در احکامی جداگانه از سوی مدیر شبکه چهار سیما، ایمان احمدی به عنوان مدیر گروه ادب و هنر و فرشاد عریضی به عنوان مدیر گروه اجتماعی این شبکه منصوب شدند.