مصوبه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در خصوص تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: پیمان جبلی از ابلاغ مصوبه تثبیت نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی از سوی رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش سینماپرس، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به نقل از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آورده است که مصوبه این شورا توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.

در متن پیام جبلی در ویراستی آمده است: «به گفته دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا در خصوص تثبیت نظارت صدا و سیما بر نمایش خانگی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد».


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146376/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7