مصوبه اخیر «شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصادیق رویکرد هوشمندانه دولت برای هم افزایی «ساترا» و «وزارت ارشاد» است – اخبار سینمای ایران و جهان

معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا خاطرنشان ساخت: دولت سیزدهم در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی بسیار هوشمندانه عمل کرد و عملکرد دولت در کارگروه سامانه صدور مجوزها، تعامل نزدیک ارشاد و ساترا و در نهایت مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصادیق رویکرد هوشمندانه دولت برای هم افزایی ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/146251/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

روز گذشته برخی رسانه‌ها با استناد به سخنان حسین زارعی مدیر کل صدور مجوز ساترا مبنی بر صدور مجوز برای ۴۰۰ رسانه، این شبهه را مطرح کردند که آیا صدا و سیما و ساترا به دنبال گسترش تنظیم‌گری خود بر رسانه های خبری و اطلاع رسانی است؟

محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا درباره این موضوع به ایرنا گفت: طبق مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر، صدور مجوز و نظارت بر رسانه های صوت و تصویر فراگیر خبری و اطلاع رسانی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به عنوان نهادی تنظیم‌گر خود را تابع قوانین کشور می‌داند و معتقدیم ساترا باید در عرصه عمل به قانون پیشرو باشد.

افراسیابی در ادامه تأکید کرد: تا کنون ۴۰۵ سکوی صوت و تصویر فراگیر موفق به دریافت مجوز از ساترا شده اند که عمدتاً شامل رسانه های فراگیر آموزشی، نمایشی، صدا پایه، کاربر محور و ناشر محور هستند و چنانچه برخی رسانه‌های خبری و اطلاع رسانی قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ساترا مجوز دریافت کرده باشند، تمدید مجوز رسانه‌های فراگیر خبری و اطلاع رسانی از تاریخ ۳۰ خرداد ماه امسال صرفاً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد شد.

سینماپرس: معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی بسیار هوشمندانه عمل کرده است، گفت: صداوسیما و ساترا به دنبال گسترش تنظیم‌گری خود بر رسانه‌های خبری و اطلاع رسانی نیست.

وی افزود: خبر صدور ۴۰۰ مجوز برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر مربوط به چند هفته گذشته است و آمار جدید صدور مجوز ساترا ۴۰۵ مجوز است.