«مصلحت» به سرگروهی پردیس هویزه و «کت چرمی» به سرگروهی پردیس آزادی به چرخه اکران می‌آیند – اخبار سینمای ایران و جهان

فیلم سینمایی «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی با پخش «بهمن سبز» به سرگروهی پردیس هویزه مشهد

سینماپرس: قرارداد سرگروهی فیلم‌های «مصلحت»، «کت چرمی» و «معجزه عشق» ثبت شد.

فیلم سینمایی «کت چرمی» به کارگردانی حسین میرزامحمدی با پخش «شهر فرنگ» به سرگروهی پردیس آزادی

فیلم سینمایی «معجزه عشق» به کارگردانی محمدرضا ممتاز با پخش «شکوفا فیلم» به سرگروهی سینما ماندانا


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/145315/%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

بعد از بررسی درخواست‌ها و موارد مطرح شده، قرارداد سرگروهی ۳ فیلم زیر ثبت شد:

به گزارش سینماپرس، هشتمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۷ خرداد در خانه سینما تشکیل شد.