مشاوره‌های قرآنی یکی‌ از نیازهای روز جامعه ما است که باید این خدمت با کار خوب‌ رسانه‌ای به مردم عرضه شود – اخبار سینمای ایران و جهان

جبلی یادآور شد: بنابراین استعدادها و ظرفیت‌های ما در نسل جدید در حال گسترش است و بابت این نعمت باید شکرگزار خدا باشیم‌ زیرا در حوزه‌های معنوی و قرآنی شاهد رشد نسل‌های جدید هستیم.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد ظرفیت‌های مردمی از سازمان صدا و سیما جلوتر هستند و باید این توانایی، استعدادها و ظرفیت‌های قرآنی که ارائه می‌کنند توسط سازمان ضریب داده شود یا از این ظرفیت‌ها به عنوان همکار در برنامه‌های صدا و سیما بهره ببریم.

رییس سازمان صدا ‌و سیما در مورد نقش رسانه‌ها در نشان دادن‌ نمایشگاه قرآن و استقبال خوب مردم خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در حضور مردم نقش دارند و می‌توانند به رویدادهای مهم ضریب بدهند اما جدای از رسانه رویش‌های مختلف در حوزه‌های معارفی و قرآنی در حال بروز در کشور هستند. برای نمونه در رسانه ملی امسال در برنامه‌ محفل که بسیار پر مخاطب بود شاهد یک برنامه براساس محتوای قرآن بودیم.

رییس سازمان صدا و سیما تاکید کرد: قرآن حامی تمام جهات زندگی بشر است و تمام‌اصول لازم برای حیات بشر را دارد؛ بنابراین مشاوره‌های قرآنی می‌تواند تمام بخش‌های اجتماعی زندگی ما را در بر گیرد و امیدواریم در سازمان صدا و سیما بتوانیم به این‌موضوع ضریب بدهیم.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144616/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86

سینماپرس: رییس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه نمایشگاه قرآن ظرفیتی بالایی دارد که سال به سال در حال گسترش است، گفت: در بسیاری از موارد ظرفیت‌های مردمی از سازمان صدا و سیما جلوتر هستند و باید این توانایی، استعدادها و ظرفیت‌های قرآنی که ارائه می‌کنند توسط سازمان ضریب داده شود یا از این ظرفیت‌ها به عنوان همکار در برنامه‌های صدا و سیما بهره ببریم.

به گزارش سینماپرس، پیمان جبلی پس از بازدید از نمایشگاه قرآن کریم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور پر شور مردم و جذابیت‌های نمایشگاه قرآن در این دوره گفت: حضور پرشور مردم نشان می‌دهد که این نمایشگاه ظرفیتی بالایی دارد که سال به سال در حال گسترش است و ما به عنوان سازمان صدا و سیما با این ظرفیت به ویژه در جبهه مردمی در این نمایشگاه به خوبی آشنا می‌شویم.

وی با تشکر از بخش مشاوره‌های قرآن بنیان تصریح کرد: مشاوره‌های قرآنی یکی‌ از نیازهای روز جامعه ما است که باید این خدمت با کار خوب‌ رسانه‌ای به مردم عرضه شود. البته این فعالیت باید در تمام‌ سال برپا باشد زیرا با طراحی برنامه‌های تعاملی می‌توان بین‌ رسانه ملی و مشاوره‌های قرآن بنیان اتفاق خوبی را رقم زد و جای این‌ مشاوره‌ها را پر کرد.