«مرتضی حسیبی طاهری» قائم مقام مرکز تولید و فنی سیما شد – اخبار سینمای ایران و جهان

مدیران جدید مرکز تولید و فنی سیما روز گذشته احکام خود را از دست محسن برمهانی معاون سیما دریافت و در حضور همکاران خود معارفه شدند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142896/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AFرئیس مرکز تولید و فنی سیما همچنین در احکامی دیگر سیدمهدی مؤیدی را به سمت «سرپرست اداره کل تولید» و محمدجواد حسینعلی به سمت سرپرست «مدیریت پشتیبانی تولید و فنی» مرکز تولید و فنی سیما منصوب کرد.

به گزارش سینماپرس، با حکم حاجی سیدرضی رئیس مرکز تولید و فنی سیما، مرتضی حسیبی طاهری قائم مقام و احمد امیرحائری مشاور رئیس مرکز تولید و فنی سیما شدند.

سینماپرس: با صدور حکم رئیس مرکز تولید و فنی سیما، مرتضی طاهری جایگزین احمد امیرحائری در این سمت شد.

سیدرضی خطاب به منصوبان جدید بر هدایت، برنامه ریزی، نظارت جهت استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی و فنی با بهره گیری از نیروهای با انگیزه، متعهد و متخصص برای تعالی شکل و قاب شبکه ها و تولیدات سیما تاکید کرده است.

در این احکام همچنین از زحمات و خدمات مرادی مدیرکل سابق تولید و برهانی مدیر سابق پشتیبانی مرکز تولید و فنی قدردانی شده است.