مدیر سابق «دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم» به سمت مدیرکل «دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری» منصوب شد! – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: طی حکمی از سوی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا فرجی به سمت مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری منصوب شد.

جناب آقای محمدرضا فرجی

تهیه و تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و صدور مجوز تاسیس و نظارت و ارزیابی فعالیت مراکز پشتبیانی فنی، صدور مجوز و نظارت بر احداث، بهره برداری و تغییر کاربری سینماها، سالن‌های نمایش فیلم و پردیس‌های سینمایی، صدور موافقت اصولی ساخت سالن نمایش فیلم با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه، تهیه برنامه سالیانه تامین نیازهای فنی سینمایی و سمعی بصری در حوزه تولید و نمایش فیلم با هماهنگی و همکاری حوزه‌های ذیربط، بررسی و ارزیابی کیفیت خدماتی مراکز پشتیبانی فنی و تهیه گزارش‌های کاربردی برای بهبود کیفیت خدمات فنی در سینمای کشور، تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل اصولی، استانداردها و الگوهای ساخت، توسعه و بازسازی سالن‌های نمایش فیلم، بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تجهیزات مراکز پشتیبانی فنی و تهیه گزارش‌های کاربردی مورد نیاز، برنامه ریزی به منظور استانداردسازی فرآیند تولید فیلم برای حفظ و ارتقای کیفیت فنی تولیدات سینمایی محصولات سمعی و بصری، برنامه ریزی برای گسترش فعالیت، سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و تنظیم برنامه‌ها شیوهای تشویقی به منظور بازسازی، توسعه و ارتقای فناوری و بروز رسانی تجهیزات فنی و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح و انجام سایر امور ارجاعی حسب دستور مقام مافوق از جمله ماموریت‌ها و وظایف این دفتر می‌باشد. موفقیت شما را از خداوند منان خواستارم.

رئیس سازمان سینمایی از خدمات ارزنده و تلاش‌های آقای علی احمدی ناقدی با توجه به پایان ماموریت اداری وی قدردانی کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/140153/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1

به گزارش سینماپرس، متن این حکم به این شرح است:

بنا به پیشنهاد معاون محترم فناوری نوین و مطالعات سینمایی و نظر به تجربه، شناخت و تعهد ، شما را به سمت مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری منصوب می‌کنم.

امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل با فعالان این حوزه زمینه‌های رشد، توسعه و ارتقای فناوری‌های سینمایی را فراهم آورید.