«محمد نشاط» به سراغ «وزن بودن» و «نیکی کریمی» به سراغ «چیزهایی که می‌کشی» می‌روند – اخبار سینمای ایران و جهان

سینماپرس: شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی، در جلسه اخیر با ساخت ۵ عنوان فیلم موافقت کرد.

به گزارش سینماپرس، فیلم‌نامه‌های سینمایی «وزن بودن» به تهیه‌کنندگی محمد نشاط، کارگردانی محمد اسدنیا و نویسندگی علی‌اصغری آقاباقری، «درخت نورد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ژکان و نویسندگی محسن سراجی و علی ژکان، «پس از عاشقی» به تهیه‌کنندگی حسن امجدی مقدم، کارگردانی و نویسندگی محمد علی صفورا، «روی زمینه قرمز» به تهیه‌کنندگی بهروز نشان و کارگردانی و نویسندگی آرش انیسی، «چیزهایی که می‌کشی» به تهیه‌کنندگی نیکی کریمی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا خاتمی پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141135/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C