«محمد غفاری خضری» مدیر تأمین برنامه شبکه اموزش شد – اخبار سینمای ایران و جهان

تغییر رویکر و هویت بخشی به برنامه های تامینی در کنداکتور شبکه، بازطراحی تحولی در کنداکتور شبکه و یاری رساندن یه پخش شبکه در طراحی کنداکتور روزانه با توجه به تکنیک های مدیریت پیام، طراحی و اجرای طرح تحول درپروموشن برنامه های شبکه، طراحی و اجرای پروژه تحول هویت بصری و استعدادیابی و جذب نیروهای هنرمند و توانمند از جمله مواردی است که در حکم مدیر شبکه به آن اشاره شده است.

محمد غفاری خضری پیش از این به عنوان مشاور معاون صدا در امور رادیو نما، مشاور هنری معاون فضای مجازی، مدیر گروه هنری و تیم موسس شبکه نسیم، مدیر هنری شبکه های نمایشی سیما فعالیت داشته است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144505/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AFبه گزارش سینماپرس، طی حکمی از سوی علی عبدالعلی مدیر شبکه آموزش سیما، محمد غفاری خضری به عنوان مدیر تأمین برنامه این شبکه منصوب شد.

سینماپرس: محمد غفاری خضری طی حکمی از سوی علی عبدالعالی مدیر شبکه آموزش سیما به عنوان مدیر تامین برنامه این شبکه منصوب شد.