فیلم / موزیک ویدئو «برای دختر همسایه»


سینماپرس : در این موزیک ویدئو پیام دختران افغانستانی به دختران ایرانی را ببینید.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/142255/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87