فیلم / برای زادروز «جمال شورجه»


سینماپرس : به مناسبت زادروز «جمال شورجه» نویسنده و کارگردان سینما مصاحبه ای توسط محمود گبرلو به همت موزه سینمای ایران برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/143837/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%87