فرزاد امانی سرپرست اداره کل فنی معاونت صدا شد – اخبار سینمای ایران و جهان

در بخش دیگری از این حکم علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه، از تلاش ها و خدمات سید باقر حاجی سید رضی در دوره مدیریت اداره کل فنی صدا که چندی پیش نیز از سوی معاون سیما به سمت رییس مرکز تولید و فنی آن معاونت منصوب شده بود، تشکر و قدردانی کرده است.

به گزارش سینماپرس، طی حکمی از سوی رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه، فرزاد امانی به مدیریت اداره کل فنی معاونت صدای سازمان صداوسیما منصوب شد.

در حکمی که با امضای رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای فرزاد امانی صادر شده، آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی و پیرو هماهنگی با معاون محترم صدا به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل فنی معاونت صدا منصوب می شوید.»

فرزاد امانی دانش آموخته رشته برق و الکترونیک در مقطع کارشناسی و همچنین رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی سابقه مدیریت فنی و فناوری مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و مدیریت فنی ساختمان پخش را نیز در کارنامه خود دارد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141582/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

سینماپرس: فرزاد امانی طی حکمی از سوی رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه، به سمت مدیریت اداره کل فنی معاونت صدا منصوب شد.