عکس / گردهمایی مستندسازان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی


سینماپرس : نشست صمیمانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با معاونان هنری و سینمایی ادارات کل ارشاد اسلامی و مستندسازان صبح روز پنجشنبه ۲۴ آذرماه و در حاشیه جشنواره «سینماحقیقت» برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142794/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C