عکس / پوستر فیلم‌های خاطره انگیز در موزه سینمای ایران


سینماپرس : نمایشگاه پوستر تعدادی از فیلم های ماندگار و خاطره انگیز سینمای ایران در موزه سینما به مناسبت روز ملی سینما ۲۱ شهریور به مدت پنج روز در حال برگزاری است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141272/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86