عکس / نوزدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران


سینماپرس : مراسم نوزدهمین جشن مدیران تولید سینمای ایران عصر جمعه ۲۳ تیر با حضور هنرمندان و سینماگران در هتل انقلاب پارسیان برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/146088/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86