عکس / نشست صمیمانه مدیرکل هنرهای تجسمی با اصحاب رسانه


سینماپرس : نشست صمیمانه محمد خراسانی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر با اصحاب رسانه صبح امروز سه شنبه ۳۱ مرداد در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/146764/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87