عکس / نشست خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سینماپرس : نشست خبری چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار صبح امروز ۳۰ مرداد در باغ زیبا برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/146738/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86