عکس / نشست خبری فیلم کوتاه عاشورایی «تصویر دهم»


سینماپرس : نشست خبری سومین دوره رویداد فیلم کوتاه «تصویر دهم» ظهر امروز دوشنبه ۲۳ مرداد با حضور مجید مجیدی رئیس رویداد، بهروز شعیبی مدیر طرح و ایده رویداد و اهالی رسانه در تکیه دزاشیب تهران برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/146608/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%85