عکس / نشست خبری فیلم سینمایی «یادگار جنوب»


سینماپرس : نشست خبری فیلم سینمایی «یادگار جنوب» به کارگردانی حسین دوماری و پدرام پورامیری و با اجرای محمدرضا مقدسیان در سالن پردیس سینماگالری ملت برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/143613/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8