عکس / نشست خبری فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا»


سینماپرس : نشست خبری فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» به کارگردانی لیلی عاج و با اجرای محمدرضا مقدسیان در سالن پردیس سینماگالری ملت برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/143631/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7