عکس / نشست خبری ششمین جشنواره افشای حقوق بشر آمریکایی


سینماپرس : نشست خبری ششمین جشنواره بین‌المللی افشای حقوق بشر آمریکایی صبح امروز یکشنبه ۲۸ خرداد با حضور علی بهادری جهرمی سخنگو دولت و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، اسماعیل آجرلو دبیر جشنواره، جواد تمدنی مدیر روابط عمومی، حامد فخری زاده فرزند شهید فخری زاده در خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/145629/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C