عکس / نخستین دوره هفته فیلم کوتاه دفاع مقدس


سینماپرس : نخستین دوره هفته فیلم کوتاه دفاع مقدس یادواره عملیات ثامن الائمه از ۲۳ تا ۲۶ مهر با اکران فیلم های کوتاه در مجتمع فرهنگی هنری اسوه در حال برگزار است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141734/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3