عکس / نخستین دوره هفته فیلم کوتاه دفاع مقدس-۴


سینماپرس : نخستین دوره هفته فیلم کوتاه دفاع مقدس یادواره عملیات ثامن الائمه از ۲۳ تا ۲۶ مهر با اکران فیلم های کوتاه در مجتمع فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141818/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%DB%B4