عکس / مراسم تشییع پیکر مرحوم «کیومرث پور احمد»


سینماپرس : مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم «کیومرث پور احمد» نویسنده و کارگردان صبح جمعه ۱۸ فروردین در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/144518/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF