عکس / مراسم افتتاح پردیس سینمایی مهر شاهد


سینماپرس : مراسم افتتاح پردیس سینمایی مهر شاهد همزمان با اکران سراسری انیمیشن سینمایی لوپتو بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۹ آبان با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان امور سینمایی، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری در پردیس سینمایی مهر شاهد برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142382/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF