عکس / سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار-۱


سینماپرس : سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه در سینما فلسطین تهران در حال برگزاری است.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/143168/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B1