عکس / سیزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰


سینماپرس : سیزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ در روزهای ۱۰ و ۱۱ اسفند در پردیس سینماگالری ملت برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/144159/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%B1%DB%B0%DB%B0