عکس / سوگواره آیینی «زخم عتیق»


سینماپرس: نخستین شب سوگواره آیینی «زخم عتیق» شامگاه شنبه ۵ شهریور در محوطه باز بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/140884/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82