عکس / رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره تئاتر«سردار آسمانی»
سینماپرس : مراسم رونمایی از پوستر چهارمین دوره جشنواره سراسری تئاتر «سردار آسمانی» عصر دوشنبه با حضور سیدمحمدیاشار نادری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، کوروش زارعی دبیر جشنواره تئاتر فجر، محمد کاظم تبار دبیر جشنواره و جمعی از مدیران تئاتر در بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142951/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C