عکس / رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»


سینماپرس : مراسم رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» عصر امروز شنبه ۱۲ آذر با حضور محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی ، عبدالحسین بدرلو معاون مستند و مهدی دوایی طراح پوستر در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/142572/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA