عکس / دیدار وزیر فرهنگ سوریه با رئیس سازمان سینمایی


سینماپرس : دیدار لبانه مشوح وزیر فرهنگ سوریه با محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی صبح امروز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه در موزه سینمای ایران برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141240/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C