عکس / دیدار مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معاون وزیر آموزش پاکستان


سینماپرس : حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عصر روز دوشنبه ۱۹ تیر با غلامعلی ملاح معاون وزیر آموزش پاکستان به همراه حمید نیازی مدیرکل آموزش پایه و مراکز یادگیری محلی کشور پاکستان، دیدار کرد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/146045/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86