عکس / دیدار رئیس سازمان سینمایی با استاد علی نصیریان


سینماپرس : به مناسبت روز ملی سینما رئیس سازمان سینمایی همراه با قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، یزدان عشیری مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی موزه سینما به دیدار استاد علی نصیریان بازیگر پیشکسوت و شناخته شده سینمای ایران رفتند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141302/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86