عکس / دومین دوره اهدای نشان «عالی خورشید»


سینماپرس : دومین دوره اهدای نشان «عالی خورشید» عصر پنجشنبه ۳ شهریور ماه با حضور محمدرضا اصلانی، رؤیا نونهالی، فردین خلعتبری، سید محمد بهشتی، محمد علی نجفی در سالن فردوس موزه سینما به رامین حیدری فاروقی اعطا شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/140840/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF